duminică, 11 decembrie 2016

Muzeului de Arta Iasi

Expoziţia Maeştri artei interbelice româneşti in colecţiile Muzeului de Arta Iasi,  îşi propune să aducă în atenţia publicului iubitor de artă nume celebre ale artei româneşti, lucrari semnate de Octav Băncilă, Ştefan Dimitrescu, Gheorghe Petraşcu, Nicolae Tonitza, Francisc Şirato, Theodor Pallady, Camil Ressu, Iosif Iser, Gheorghe Anghel, Dimitrie Paciurea, Corneliu Medrea, Ştefan Popescu, Samuel Müntzer, Otto Briese, Rodica Maniu, Nutzi Acontz, Marius Bunescu,  Cecilia Cuţescu-Stork, Nicolae Dărăscu, Lucia Demetriade-Bălăcescu, Micaela Eleutheriade, Dumitru Ghiaţă, Lucian Grigorescu, Elena Popea, Sabin Popp, Jean Al. Steriadi, Ion Teodorescu-Sion etc.
Pictura interbelică  poate fi considerată perioada de aur a artei româneşti. Exprimându-se în forme ale curentelor artistice europene contemporane, precum post-impresionismul sau nuanţe ale mişcării avangardiste, artiştii din interbelic creează capodopere, adevărate repere ale artei românești. 


 The exhibition Masters art interwar Romanian in the collections of the Museum of Art Iasi, it aims to bring to the attention of art-loving famous names of Romanian art works by Octav Băncilă, Stephen Dimitrescu George Petraşcu, Nicholas Tonitza Francis Şirato, Pallady, Camil Ressu, Iosif Iser, Gheorghe Anghel, Dimitrie Paciurea, Corneliu Medrea, Stephen Smith, Samuel Müntzer, Otto Briese, Rodica Maniu, Nutzi Acontz, Marius Bunescu Cecilia Cuţescu-Stork, Nicolae Dărăscu Lucia Demetriade-Bălăcescu, Micaela Eleutheriade, Dumitru Ghiaţă Lucian Grigorescu, Elena Pope, Sabin Popp, Al Jean. Steriadi, Ion Teodorescu-Sion etc.
Painting wars can be considered the golden era of Romanian art. Speaking in forms of contemporary European artistic movements such as post-impressionism movement or shades of avant-garde artists of the interwar creates masterpieces, true landmarks of Romanian art.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu