duminică, 11 decembrie 2016

Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării-Tulcea.

Centrul cuprinde o expoziție permanentă, ce prezintă în principal elemente caracteristice patrimoniului natural existent în Rezervația Biosferei Delta Dunării, un acvariu public și diverse expoziții temporare. Într-un decor ce redă cu fidelitate habitate specifice Deltei Dunării și Complexului Lagunar Razim-Sinoie, precum și altor arii protejate de importanță națională din Podișul Dobrogei, cum ar fi Parcul Național Munții Măcinului, expoziția permanentă permite descoperirea diversității biologice ridicate a celor două unități geografice prin expunerea a 46 specii de plante, 3 specii de reptile, 44 specii de păsări și 12 specii de mamifere prezentate în diverse ipostaze și relații ecologice. Tot aici aveți posibilitatea de a cunoaște păsările declarate monumente ale naturii, speciile de animale rare protejate la nivel național și european, speciile dispărute din spațiul deltaic și dobrogean, speciile nou pătrunse în fauna deltei, dar și aspecte din viața lor prin intermediul filmelor dispuse de-a lungul traseului de vizitare.

 The center contains a permanent exhibition that presents the main characteristic elements of the natural heritage in the Danube Delta Biosphere Reserve, a public aquarium and various temporary exhibitions. In a decor that plays fairly specific habitats Delta and Razim-Sinoe and other protected areas of national importance in Dobrogea Plateau, such as the National Park Macin Mountains permanent exhibition allows the discovery of biological diversity raised two units the geographic exposure of 46 plant species, 3 species of reptiles, 44 species of birds and 12 species of mammals shown in various poses and ecological relationships. Here you can get to know the birds natural monuments, rare animal species protected at national and European level, the species disappeared from the space Delta and Dobrogea species again stepped into the fauna of the delta, and aspects of their lives through films disposed of along the route visited.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu