duminică, 11 decembrie 2016

RETROTEHNICA-Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

O expoziție despre evoluția diverselor domenii ale tehnicii: orologerie, fotografie și cinematografie, electricitate, telegrafie, telefonie, radio și calculatoare

„RetroTehnica” este titlul celei mai noi expoziții deschise la Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.
Vernisată pe 9 septembrie, în cadrul 10FIMM - Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice, ediția a X-a, „RetroTehnica” se adaugă expoziției „Instrumente de muzica mecanică în colecţiile Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii «Ştefan Procopiu»”, deschisă pe 27 aprilie 2016. Astfel, spațiul inițial deschis spre vizitare în acest muzeu de la Palatul Culturii, a fost extins cu trei noi săli.
Vă invităm să admirați alte câteva zeci de obiecte aflate în patrimoniul muzeului, ce ilustrează momente importante în evoluția diverselor domenii ale tehnicii: orologerie, fotografie și cinematografie, electricitate, telegrafie, telefonie, radio și calculatoare. An exhibition about the evolution of various fields of technology: watchmaker, photography and cinematography, electricity, telegraph, telephone, radio and computers"RetroTehnica" is the title of the latest exhibition opened at the Museum of Science and Technology "Stefan Procopius' within the National Museum Complex" Moldova "Iasi.Opened on September 9, in 10FIMM - Mechanical Music Festival, Tenth Edition, "RetroTehnica" added the exhibition "mechanical music instruments in the collections of the Museum of Science and Technology" Stephen Procopius' "opened on April 27, 2016. Thus, initial space opened to the museum from the Palace of Culture, it has been expanded with three new halls.We invite you to admire dozens of items owned by the museum, illustrating important moments in the development of various fields of art: watchmaker, photography and cinematography, electricity, telegraph, telephone, radio and computers.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu