duminică, 11 decembrie 2016

Josef August Schoefft

Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, în colaborare cu Muzeul de Istorie a Moldovei, Academia Română, Muzeul de Artă Craiova, Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău și Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească“ Târgovişte organizează la Palatul Culturii, în perioada 16 noiembrie 2016 – 22 ianuarie 2017, expoziția „Josef August Schoefft. Un artist itinerant prin Țările Române”.
Expoziţia îşi propune să aducă pe simeze un crâmpei din arta secolului al XIX-lea reprezentat prin opera pictorului Josef August Schoefft, artist de referinţă care a pictat în spaţiul românesc în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Josef August Schoefft (Pesta, 1809 - Londra, 1888), pictor maghiar de origine germană, a fost unul dintre artiştii itineranţi ai secolului al XIX-lea. Peregrinările sale încep în Ţările Române. Călătoreşte apoi spre Orient trecând prin Constantinopol și Persia, ajunge în India, unde lucrează portrete la curtea maharajahului din Lahore. În drumurile sale prin India pictează mult şi colecţionează comori de artă ale Orientului Îndepărtat. Se întoarce în Europa în 1844, locuieşte o perioadă în Italia, apoi la Viena şi Budapesta, pentru a se stabili definitiv la Londra. O ultimă călătorie o va face în perioada 1864 – 1866, în Statele Unite ale Americii şi Mexic.
Activitatea sa artistică în Ţările Române începe la Bucureşti la jumătatea anului 1835, rămânând aici până în august 1836, când vine la Iaşi, unde pictează până în 1837.
În colecţiile publice româneşti s-au păstrat circa 30 de lucrări semnate Schoefft, printre acestea regăsindu-se portrete oficiale ale domnitorului Moldovei Mihail Sturdza şi ale Mitropolitul Veniamin Costache, dar și portrete ale boierilor şi ale soţiilor acestora: Vladimir de Blaremberg şi Pulheria Ghica-Blaremberg, Eustratie Ghica şi Ecaterina Ghica, născută Cantacuzino, Ruxandra Balş, născută Racoviţă. În acest fel moştenim o adevărată galerie de chipuri, lucrate în cea mai autentică factură Biedermeier.
Vă invităm la vernisajul expoziției ce va avea loc miercuri, 16 noiembrie 2016, ora 17.00, la Palatul Culturii, în spațiile Muzeului de Artă. Curatorul expoziției este muzeograf Corina Cimpoeșu.Art Museum of the National Museum Complex "Moldova" Iasi, in collaboration with the Museum of History of Moldova, the Romanian Academy, Craiova Art Museum County Museum of Art Prahova "Ion Ionescu Quintus" Museum Complex "Iulian Antonescu" Bacau and National Museum complex "Royal Court" Targoviste held at the Palace of Culture in November 16 2016-22 January 2017, the exhibition "Josef August Schoefft. An itinerant artist in the Romanian Principalities. "The exhibition aims to bring cymas a glimpse of the art of the nineteenth century represented by the work of painter Josef August Schoefft, reference artist who painted in the Romanian in the first half of the nineteenth century.Josef August Schoefft (Pest, 1809 - London, 1888), Hungarian painter of German origin, was one of the itinerant artists of the nineteenth century. Start its wanderings in the Romanian. Then travels to the Orient via Constantinople and Persia arrives in India, where he works at the court of the Maharaja of Lahore portraits. In his travels through India paints a lot and collects art treasures of the Far East. He returns to Europe in 1844, he lives for a time in Italy, then in Vienna and Budapest to settle permanently in London. The last journey will do during 1864 - 1866 in the United States and Mexico.His artistic work begins in Bucharest in the Romanian mid-1835, remaining there until August 1836, when it comes to Iasi, where up painting in 1837.The Romanian public collections were kept about 30 works by Schoefft, among them being found in official portraits of Moldavian ruler Mihail Sturdza and the Metropolitan Veniamin Costache, but also portraits of nobles and their wives Vladimir de Blaremberg and Pulcheria Ghica- Blaremberg, Eustratie Ghica Ghica and Catherine, born Cantacuzino, Ruxandra Bals, born Racoviţă. In this way inherit a true gallery of faces, worked most genuine Biedermeier invoice.We invite you to the exhibition which will take place Wednesday, November 16, 2016, 17.00, at the Palace of Culture, the Museum of Art Spaces. Curator is curator Corina Cimpoeşu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu