duminică, 11 decembrie 2016

Muzeul Etnografic al Moldovei-Ethnographic Museum of Moldavia

Muzeul Etnografic al Moldovei a fost întemeiat în anul 1943. Sarcina de organizare a colecţiilor muzeale i-a revenit conferenţiarului Ion Chelcea, numit de către Rectoratul Universităţii „Al. I. Cuza” la catedra de etnografie. Ion Chelcea, format la şcoala etnografică clujeană, era considerat, în acel moment, drept etnograful cel mai indicat pentru organizarea viitorului Muzeu Etnografic al Moldovei, instituţie care lipsise până atunci Iaşului.

 Ethnographic Museum of Moldavia was founded in 1943. The task of organizing the museum collections and recovered Ion Chelcea lecturer appointed by the Rector of the University "Al. I. Cuza "department of ethnography. Ion Chelcea formed ethnographic school in Cluj, was considered, at that time, as ethnographer best for the future organization of the Ethnographic Museum of Moldavia, Iasi institution lacked before.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu