duminică, 11 decembrie 2016

Muzeul de Istorie a Moldovei din Iași-Museum of History of Moldova in Iasi

Muzeul de Istorie a Moldovei din Iași a fost conceput ca muzeu-pilot. Experienţa în organizarea sa, în primii ani postbelici, a stat la baza înfiinţării majorității muzeelor de profil din Moldova. După cum indică și titulatura sa, Muzeul din Iași a avut ca orizont reprezentarea trecutului întregii Moldove istorice, din cele mai vechi timpuri și până în perioada contemporană.

Muzeul de Istorie a Moldovei continuă activitatea Muzeului de Antichități, înfiinţat în 1916, pe lângă Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. În 1952, Muzeul de Antichități a trecut din subordinea Universității în cea a Institutului de Istorie și Filologie din cadrul Filialei Iași a Academiei Române. În 1954, cu titulatura schimbată în cea de Muzeu de Istorie a Moldovei, a primit un nou sediu, în Palatul Culturii. Până în 1968, a fost subordonat administrativ și științific Institutului de Istorie și Arheologie. După un scurt interval de timp în care a funcționat ca instituție distinctă, Muzeul de Istorie a Moldovei a intrat, din 1971, în componența Complexului Muzeistic Iași.

 Museum of History of Moldova in Iasi museum was conceived as a pilot. Experience in the organization, in the early postwar years, led to the foundation of most museums from Moldova. As indicated by its name, the Museum of Iasi took horizon representing all Moldova historical past, from ancient times to the contemporary period.
Museum of History of Moldova continues to work Antiquities Museum, founded in 1916, in addition to "Alexandru Ioan Cuza". In 1952, the Museum of Antiquities in the past subordinated University Institute of History and Philology of Iaşi Branch of the Romanian Academy. In 1954, the name changed to the Museum of History of Moldova, received a new office in the Palace of Culture. By 1968, it was subordinate administrative and scientific Institute of History and Archaeology. After a short interval of time that functioned as a separate institution, the Museum of History of Moldova joined in 1971, the museum complex composition of Iasi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu