duminică, 11 decembrie 2016

Acvariu-Aquarium Tulcea

Acvariul este dotat cu instalații moderne și are o capacitate de stocare a apei de 150 tone. Prezintă o colecție formată din 24 specii de pești indigeni întâlniți în Delta Dunării și Marea Neagră, 23 specii de pești de recif, opt specii de nevertebrate marine și șase specii de corali aduse din Indonezia. Acvariile cu specii de pești si nevertebrate întâlnite in recifele de corali constituie o noutate pentru Tulcea, și chiar pentru acvariile din România, amenajate într-un spațiu public. Printr-un sistem de două acvarii cilindrice, dispuse concentric, aveți posibilitatea de a experimenta, aflându-vă pentru câteva minute in mijlocul unui recif, înconjurați de pești și corali, cu forme și culori impresionante, ce vă vor încânta privirile. Aceleași senzații le puteți trăi și parcurgând tunelul aferent celui mai mare bazin din acvariu, însoțiți de sturioni, considerați a fi printre cei mai primitivi pești ce mai trăiesc azi pe glob, și anghile, cunoscute datorită particularității reproducerii lor biologice.

 The aquarium is equipped with modern facilities and has a water storage capacity of 150 tons. Presents a collection of 24 indigenous species of fish found in the Danube Delta and the Black Sea, 23 reef fish species, eight species of marine invertebrates and six species of coral brought from Indonesia. Aquariums with fish and invertebrates found in coral reefs constitute a novelty for Tulcea, and even aquariums in Romania, arranged in a public space. Through a system of two cylindrical aquariums, concentrically you have the opportunity to experience being up for several minutes in the middle of a reef surrounded by fish and coral shapes and dazzling colors that will delight your eyes. The same sensations you can live and going through the tunnel for the largest aquarium tank, accompanied sturgeon, considered to be among the most primitive fish that live on Earth today, and eels, known due to the particularity of their biological reproduction.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu