duminică, 11 decembrie 2016

Tulcea -The city

 Oraşul Tulcea, situat în judeţul Tulcea, este al doilea oraş că importanţă din Dobrogea şi capitala judeţului începând cu data de 14 noiembrie 1878. Prima atestare documentară ce menţionează numele “Tulcea”, o reprezintă jurnalul de călătorie din 1506 al consului Andrei Taranowski. Începând cu anul 1595, oraşul este cunoscut sub numele de Tulcea, fiind regăsit pe o harta întocmită de genovezul Paolo Giorgici.

Accesul în localitate se face pe DN22/E87 sau pe fluviul Dunărea.
 Tulcea, located in Tulcea County, is the second most important city in Dobrogea and the county seat since 14 November 1878. The first document mentioning the name "Tulcea" is the travel log of the consul Andrei Taranowski 1506. Since 1595, the city of Tulcea is known as being found on a map drawn by the Genoese Paolo Giorgi.

Access to the locality make DN22 / E87 or on the Danube.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu